19.3.2017

Co je vlastně skauting?

Především je skauting pro děti jedinečnou příležitostí zažít dobrodružství a navázat nová přátelství.

Říká se ale také, že skauting je hra. Hra v tom nejlepším slova smyslu. Pro někoho může být skoro bezvýznamná, pro někoho nezapomenutelná, pro jiné se stane hrou na celý život. Co je na ní tak lákavého? Skauting je největší světové hnutí pro mládež, které má dnes přes 40 milionů členů, v ČR přes 50 tisíc, a to proto, že skauting nabízí možnost seberozvoje prostřednictvím skutečně zábavného, ale hlavně smysluplného programu. Skauting učí mladé lidi žít podle skautského slibu a zákona, pracovat v malých skupinách – družinách a oddílech – ve spolupráci s dospělými. Vede je ke službě společnosti, týmové spolupráci, k lásce k přírodě, dává jim mnoho praktických dovedností. Učí je samostatnosti i zodpovědnosti za sebe i za své okolí. A to vše prostřednictvím nezapomenutelných zážitků a přátelství na celý život. Skauta nepoznáte podle šátku nebo kroje, ale podle toho, že se aktivně zajímá o své okolí, je vždy přístupný diskusi, ochotný zkoušet nové věci a o svých názorech a světě přemýšlí.

Děti stále touží po dobrodružství, romantice, hře, po přátelství. Právě to jim skauting nabízí.

Jaký je rozdíl mezi junákem a skautem?

Další z častých otázek – jednou provždy: žádný. Skauting vznikl před více než sto lety v Anglii a nedlouho poté byl přenesen jako nová výchovná metoda i do Československa. Slovo skaut není v češtině úplně přirozené, a tak když první skauti hledali pro svou organizaci název, začali si říkat junáci. A mimo jiné z úcty k tradici naše největší skautská organizace tento název zachovává, patříme do organizace Junák – český skaut, z. s., a jsme na to patřičně hrdé!